Disclaimer

Het is niet toegestaan om de website van Twice drive in show en/of Twice Sound Service of gedeelten daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Twice drive in show en/of Twice Sound Service. Voor persoonlijk niet commercieel gebruik, is deze toestemming niet nodig, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website, webwinkel of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Hoewel Twice drive in show en/of Twice Sound Service voldoende aandacht besteed aan het correct en up to date houden van haar website, geeft Twice drive in show en/of Twice Sound Service geen garanties of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Twice drive in show en/of Twice Sound Service accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd. Een aantal (hyper)links in deze website leiden naar websites die geen eigendom zijn van Twice drive in show en/of Twice Sound Service maar zijn alleen ter informatie voor de bezoekers opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Twice drive in show en/of Twice Sound Service.

Hoewel Twice drive in show en/of Twice Sound Service uiterst zorgvuldig is met selecteren van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Twice drive in show en/of Twice Sound Service worden onderhouden wordt afgewezen.

Twice drive in show en Twice Sound Service staan ingeschreven bij de KVK onder nummer: 20107296.